herminapress

Vyzkoušejte naše
nové vyhledávání!

O nás

KDO JSME

Tisková agentura Herminapress s.r.o. je českou společností, poskytující služby v rozsahu reportážní, umělecké a dokumentární fotografie, audio-vizuální tvorby, filmové a fotografické postprodukce. Stranou nezůstává ani textová stránka k výše avizované tvorbě.

Dceřinou společností specializující se na public relations je pak společnost AcomaAgency, s.r.o.                                                                                                                                                

Obě společnosti jsou provázány rodinnou majetkovou účastí, tedy dá se v pravém slova smyslu uvést, že jsou obě společnosti prezentovány jako „Rodinné firmy.“

V neposlední řadě jsme pak vydavateli internetového magazínu APLAUSIN.CZ. (www.aplausin.cz)  

 

CO UMÍME

Činnost agentury Herminapress spočívá na třech základních pilířích.

 

Mediální oblast - Specializujeme se především na oblast české kultury, českého showbusinessu či české módy, nově pak minoritních sportů. V tomto odvětví se řadíme mezi nejúspěšnější agentury v tomto segmentu. Mezi naše stálé zákazníky, kteří denně využívají našich služeb, patří největší mediální domy v Čechách a na Slovensku. Data jsou distribuována jako denní nabídka prostřednictvím naší datové banky (postaru fotobanky – jelikož však dokážeme vedle fotografií poskytovat - nabízet jak videomateriál, tiskový servis či jiné ekvivalenty dat, termín „fotobanka“ nemá již opodstatnění a je více méně zavádějící.

 

Druhý pilíř naší činnosti je zaměřen na filmovou, televizní a divadelní spolupráci s producenty - tvůrci. Nelze zde vypisovat veškeré naše aktivity ve výše uvedených odvětví, nicméně jen ve zkratce: Již dvanáct let zabezpečujeme exklusivně pro FTV Prima fotografické práce týkající se její tvorby. Deset let jsme byli mediálními partnery soutěže Česká Miss pod vedením Michaely Maláčové. Zabezpečuje obrazové výstupy prestižní akce Design Blog. Z mnoha dalších nemůžeme opomenout soutěž „mužské krásy“ Muž roku. Jejím mediálním partnerem jsme více jak deset let. Fotograficky spolupracujeme a spolupracovali jsme na mnohých českých filmech, divadelních - muzikálových představeních v součinnosti s jejich PR.

 

Třetí pilíř je zaměřen na „korporátní“ zákazníky. Zde, jak vyplývá z naší specializace, zabezpečujeme obrazové výstupy (fotografie – video – text) například z konferencí, společenských akcí, oborových výstav atd. Vedle toho dokážeme tematicky zpracovat požadavky našich zákazníků v souvislosti se scénářem či dramaturgií video snímků. Díky našemu technickému vybavení (kamery, zvuk, světla, střih atd.) zabezpečujeme i samotnou audiovizuální tvorbu.

 

Samotná datová banka pak (mimo jiné) zabezpečuje pro mnohé naše klienty dvaceti čtyř hodinový přístup k jejich (námi pořízených) obrazovým datům, které jsou přístupny pod unikátními přístupovými právy (jméno – heslo).  

 

Je nasnadě, že veškerou výše uvedenou činnost nemůžeme zabezpečit pouze vlastními silami. Spolupracujeme s mnoha kolegy, lety prověřenými profesionály, na které je jak po profesní stránce, tak stránce lidské spolehnutí. Výjimku tvoří pouze naši VIP klienti, převážně z řad soukromých osob, pro které pracujeme vlastními (rodinnými) silami.

 

TROCHA HISTORIE – Jiří Herman - starší

 

Agenturu pod jménem hermina (co by živnost) jsem založil v roce 2006. Mám více jak dvaceti leté zkušenosti v mediální oblasti. Pracoval jsem v několika českých denících a týdenících nejdříve jako redaktor a fotograf, posléze zástupce šéfredaktora a v několika případech jako šéfredaktor. Pro dva mediální domy jsem připravoval projekt nových časopisů.  

V září 2012 byla agentura zapsána do obchodního rejstříku jako společnost s ručením omezeným, pod názvem Herminapress s.r.o. Jejími podílníky jsou moji synové: Jiří Herman junior – jednatel, František Herman a Jan Herman. Já sám zastávám též pozici jednatele.